Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

- Od jalovej krávy tele by vyptál (spíš, než by od lakomce něco dostal).

Lepší slaměný muž, než hedvábné děti, říkají vdovy.

- Vdavekchtivé ženy vzdychají: Nech by píl aj bíl, enem dyby býl. Dyby edem býl, baraj by mňa bíl, kašu bych vařila, na dušu mastila.

Dyž dobře zelže, jak dyby pravdu pověděl.

- Co čího nech, vyspi sa měch (t.j. nekraď).

 Kdo sa za hubu stydí, nedostane do ní ani po ní, kdo sa nestydí, dostane buď do ní nebo po ní.

- Posměšek na vybíravého ženicha: Ten uťal pníčka u chodníčka.-Chodil po celém háji a uťal na samém kraji.

O spořádaných rodinách: Tam chybí enem ptačí mléko.-Majů peněz jako žab po Juřú!

- Na blázny netřeba hnoja voziť!

 Čeká-li někdo nevděk: Jdi, dostaneš z koláčů ďúru!-Dbá o něho, jako pes o pátú nohu!-Má ho rád, jak v patě trn.

- Kameň do voda! (t.j. mlč o tom!).

S pány sa neraď, psa proti srsti nehlaď!

- Běda tomu domu, kde porúča kráva volu!

Černá koza trče nebo netrče, bílá koza nebo netrče, nebo trče (obě trkají, jeden za 18, druhý bez dvou za 20).

- Aj starý opálený peň je pěkný, když ho přistrojí (=bláznu sluší každá čepice).

Modli sa, nemodli sa, z prázdné mise nenajíš sa (všecko je nadarmo, žádná pomoc např. v nemoci).

- Pohnúl rozumem, jak kráva chvostem!

Mlč, mlč! Si tak múdrý, jak Šalamúnova košula!

- Když přídeš mezi vrany, musíš krákať jako ony!

Zlým zlého nezaláceš (nespravíš).

- Měl s ním deset světů (kříž).

Nadři na dlani chlapů, dyž ich tam néni! (kde nic není nic se nevezme).

- Koža pila, koža drž! (snášel-lis příjemné, okus i nepříjemného).

O lháři, kdyby třeba někdy i pravdu mluvil: Kdyby mi dušu na dlaň vyplúl, tož mu nevěřím.-Jak dyby z motyky střelíl.-To je tak pravda, jako že blecha kašle.

- Lehkomyslný praví: Neukradeš nemáš, nezabiješ nejíš!

Panský kúsek, svinský obyčej.